Vítejte na stránkách SOŠ Čelákovice, s.r.o.

    SOŠ Čelákovice, s.r.o. je moderní školské zařízení poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem pro uplatnění studentů v oblasti služeb, strojírenské výroby a v obchodu.

Veškeré informace naleznete zde: https://www.soscelakovice.cz/

 

    Prioritou naší školy je připravit naše studenty tak, aby obstáli co nejlépe na trhu práce.  Rodiče jsou pravidelně informováni o průběhu vzdělávání svých dětí  na třídních schůzkách nebo na  konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Dobrá a otevřená komunikace s rodiči i studenty  je jedním z hlavních cílů školy. Škola je proto maximálně otevřená všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti. Vítáme proto osobní komunikaci na všech úrovních školy, neboť bez vzájemné komunikace není možné dosáhnout zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. Kvalitní vzdělání je základem pro úspěšnou kariéru.

 

Přijímací řízení

Zde jsou pro Vás připraveny veškeré informace o podmínkách přijetí na naši školu. Od odeslání přihlášky až po samotný termín přijímacího řízení pro aktuální rok.

 

Studium

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Naším cílem je vychovat mladého člověka uznávajícího základní morální principy.

 

 

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz